Konference 2012

Dne 16.11.2012 se konala 2.mezinárodní konference na téma „Život s dvojčaty“

Konference se konala opět v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na konferenci zazněl mimo jiné příspěvek dr. Ádama a Davida Tárnoki, kteří s politováním konstatovali, že v ČR nemáme registr dvojčat, Mgr. et Mgr. Lucie Rybová zmínila porušování práv dvojčat a jejich matek, MUDr. Petr Pudil vyzdvihl péči matek o dvojčata a Andrea Hoštáková seznámila účastníky s prvním Celoslovenkým srazem dvojčat a vícerčat zapsaným do Guinessovy knihy rekordů. Mgr. Šárka Káňová a Mgr. Zuzana Staroštíková se pochlubily úspěchy Klubu dvojčat a vícerčat v Plzni (projekt Asistent do rodiny) a Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty.

V sobotu 17.11.2012 na konferenci navázaly tématicky zaměřené workshopy  pro pedagogy, sociální pracovníky a vedoucí svépomocných skupin.

Podrobný program konference naleznete zde.

SbornikKonference1611_2012