O nás

Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. je odborná organizace poskytující podporu jednotlivým Klubům dvojčat a vícerčat, které samostatně působí v regionech v ČR od roku 1995. Jedná se o jediné specializované organizace zaměřené na služby rodičům dvojčat a vícerčat, které pracují na bázi svépomocných skupinn a solidarity mezi rodiči dvojčat a vícerčat. Od roku 1995 se rozšířila působnost Klubů dvojčat a vícerčat do 45 poboček po celé republice a každý rok se připojují další. Z důvodu lepší koordinace a prosazování zájmů a potřeb dvojčat mezi odborníky i mezi laickou veřejností, založili zástupci regionálních poboček v roce 2003 Českomoravskou asociaci Klubů dvojčat a vícerčat.

V jejím čele stála předsedkyně, Mgr. Klára Vítková Rulíková, matka čtyř dětí, z toho jedna již dospělá dvojčata, zakladatelka prvního Klubu dvojčat a vícečat v Čechách a autorka několika knih na téma vývoje a výchovy dvojčat, laktační a rodinná poradkyně. Dalšími členkami výkonného výboru byly JUDr. Marcela Bergerová, matka tří dětí, z toho páru dospělých jednovaječných dvojčat (jedna ze zakládajících členek prvního Klubu dvojčat a vícerčat, odbornice na zdravotní cvičení nejen po porodu, se kterým se členové Klubů dvojčat pravidelně setkávali 15 let na společných akcích) a MUDr. Jarmila Haubnerová, také zkušená matka tří dětí, z toho jednoho páru dvojčat, dloholetá členka Klubu dvojčat v Praze na Barrandově.
Koncem roku 2013 se občanské sdružení ČAKDAV, vrátilo k původnímu názvu a transformovalo se na obecně prospěšnou organizaci Klub dvojčat a vícečat, o.p.s. Ředitelkou společnosti se stala Mgr. Klára Vítková Rulíková.

KDaV je členem mezinárodní organizace „Mezinárodní Rada organizací zabývajících se vícečetnými porody“ (ICOMBO), spolupracuje s českými organizacemi LALI (Laktační liga), NEDOKLUBKO (organizace podporující rodiče nedonošenců), Síť MC (některá mateřská centra půjčují vybavené herny pro aktivity Klubů dvojčat).
Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. nabízí odborné poradenství (pedagogické, psychologické, laktační i sociální), přednášky a semináře s tématikou zaměřenou na dvojčata a vícerčata (od narození až po dospělost) i přímou práci v rodinách a s rodinami.

Klub dvojčat a vícerčat o.p.s., získal od února roku 2014 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ( §11 odst. 1, písmeno a-c).

Naše cíle

 1. Podpora

  Podpora rodin s dvojčaty a vícerčaty, zvyšování informovanosti o speciálních potřebách rodin s dětmi z vícečetných porodů a rozvoj sítě Klubů dvojčat a vícerčat na území České republiky.

 2. Informace

  Vytváření všech podmínek a aspektů v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací rodinám s dvojčaty a vícerčaty a jejich prosazování vůči orgánům státní správy.

 3. Legislativa

  Předkládání námětů a doporučení ke koncepcím všech zákonů, vyhlášek a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů v České republice.

Oblast činnosti kKubu

 • Konference, semináře a přednášky za účasti předních odborníků.
 • Metodické vedení Klubů dvojčat a vícerčat v celé ČR.
 • Publikace týkající se problematiky rodin s dvojčaty a vícerčaty včetně zahraničních překladů.
 • Poradenská činnost jak pro pracovníky s dvojčaty a vícerčaty (zdravotnický personál, učitelé, psychologové), tak pro rodiče dvojčat a vícerčat, i dospívající a dospělá dvojčata.

Histroie klubu dvojčat a vícerčat

1995

Založení prvního Klubu dvojčat a vícerčat v ČR

1997

Spuštění prvních statických webových stránek Klubu dvojčat

1997

Vznik dalších Klubů dvojčat v Praze, Olomouci a Zlíně.

2001

Otevření první Poradny Klubu dvojčat a vícerčat v MC Barrandov.

2002

Provozování Telefonní s internetové poradny pro rodiny s vícerčaty.

2002

Vychází první kniha o dvojčatech v Čechách. Dvojčata – Jejich vývoj a výchova

2003

Založení Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat – organizace metodicky a odborně podporující jednotlivé Kluby dvojčat

2007

Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat se stává plnohodnotným členem mezinárodní organizace pro pomoc rodinám s vícerčaty COMBO

2009

Vydání třetí knihy o dvojčatech Kláry Vítkové Rulíkové s názvem „Co nevíte o dvojčatech“.

March, 2013

Transformace Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat na Klub dvojčat a vícerčat o.p.s.

2014

Založení veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi.

2017

Organizace Mezinárodní konference Život s dvojčaty na téma „Úmtí dvojčete před, při a po porodu“ s promítáním dokumentu belgické režisérky Anny Van Den Wee Lone Twin