Tiskové zprávy

Prohlášení Mgr. Kláry Vítkové Rulíkové k situaci ohledně rozhovoru v časopise Ona dnes ze dne 5. ledna 2014

Netušila jsem, co jedna pravdivá výpověď o osobní zkušenosti vyvolá.
Jsem osočována z toho, že jako státní úřednice a sociální pracovnice vynáším intimní podrobnosti z rodiny klienta.
Ano, státní úřednice jsem – svým zaměstnáním. Pomoc rodině jsem dělala a stále dělám jako dobrovolník organizace Klub dvojčat a vícerčat zabývající se podporou rodin s vícerčaty, kterou jsem založila a 20 let vedu. Organizace (jak již název napovídá) byla založena na principu svépomocné skupiny matek. Klub dvojčat a vícerčat neposkytuje sociální služby, ale pouze poradenství a podporu. Není registrovanou sociální službou, nejedná se tudíž o sociální práci.
Za MPSV jsem byla pověřena koordinací péče o rodinu paterčat (právě proto, že jsem se s nimi znala a znala jejich potřeby z hlediska vícečetných rodin – proto mne také rodina oslovila). Mým úkolem bylo organizovat setkání se zástupci MPSV, Středočeského kraje, pečovatelské služby, městským úřadem Milovice, atd., a sháněním sponzorů, tak, aby rodina dostala to, co potřebuje a efektivní pomoc se nedublovala. S romskou komunitou nemám žádné zkušenosti a přistupovala jsem k nim tedy jako ke každé rodině s vícerčaty. Za 20 let jsem spolupracovala se stovkami rodin z různých sociálních vrstev i etnik.
Vím, co je sociální práce a znám také její kodexy. V tomto případě se o sociální práci tak, jak je obecně pojímána, od počátku nejednalo – k matce jsem „nastoupila“ jako jedna z členek podpůrné skupiny matek, tak, jako to dělám běžně. To, že jsme se spřátelily bylo proto, že jsem ji navštěvovala v porodnici několikrát týdně a snažila se jí být oporou, když její rodina byla daleko. Vše se odehrávalo na základě dobrovolnosti a mého rozhodnutí. Ve chvíli, kdy po návratu matky s dětmi domů nebylo komu podporu rodiny předat (místní RC nemělo zájem, stejně jako romské iniciativy v místě), se moje role změnila v zaměstnavatele terénních pracovnic. Tehdy jsem byla logicky nucena „couvnout“ z role „kamarádky“… To, že jsem si neudržela odstup byla chyba, přiznávám.
V reakcích na článek na iDnes je mi dále vytýkáno, že rozdmýchávám protiromské nálady. Nic takového nebylo a není mým záměrem. Jen jsem se pozastavila nad určitými specifiky (chcete-li folklórními obyčeji), které pro mne byly neznámé a občas i zarážející, zejména v situaci, kdy rodina nemá peníze a je odkázána na pomoc od států a dárců.
Jsem zmatena z reakcí romských aktivistů – přistupovala jsem k této rodině jako ke každé jiné s vícerčaty, ale často jsem slýchala „My to máme jinak“. Což ostatně vyplývá i z reakcí kritiků, kteří si vybrali z článku mé zděšení nad plýtváním potravinami.
Nerozumím tomu. Znamená nediskriminace nutnost nastudování socio-kulturních tradic a zvyklostí všech etnik u nás žijících? Je mou povinností znát kulturní zvyklosti každého, kdo se na mne obrátí s prosbou o radu či pomoc? Nemělo by tomu být naopak?
Domnívám se, že pokud žádám od někoho pomoc či podporu, logicky přijímám jeho pravidla. A pokud ne, mohu pomoc kdykoliv odmítnout.

_________

Tisková zpráva Klubu dvojčat a vícerčat k Setkání vícerčat dne 30. 8. 2014 v Parku Mirakulum


TZ_rekord_Milovice_2014

 

____________________________________

Rozumíme si?

Národní týden manželství bude zahájen v parlamentu

Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů Národní týden manželství 2012. Jeho tématem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství. Šestý ročník české součásti celosvětové občanské iniciativy se uskuteční v týdnu od 13. do 19. února s valentinským svátkem zamilovaných. Patronkou akce bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, kde bude také týden slavnostně zahájen v pondělí 13.2. tiskovou konferencí od 10:30 hodin.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF zde: Tisková zpráva NTM


 

Vládní zmocněnkyně Šimůnková a experti diskutovali o stavu lidských práv

U příležitosti každoroční připomínky Dne lidských práv uspořádala 12. prosince zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková diskusní setkání s tématem: „Lidská práva a česká společnost: události roku 2011, výzvy roku 2012“.

Na tomto setkání vystoupila také Mgr. Klára Vítková Rulíková, předsedkyně ČAKDAV (člen Rodinné aliance) .

Více informací na webu VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

 


 

Tisková zpráva k 1. mezinárodní konferenci Život s dvojčaty 20.10.2011

Tisková zpráva zde