Nabídka literatury


BROŽURA zdarma:

Brožura BUDE NÁS VÍC – ČEKÁME DVOJČATA byla vydána v rámci dobrovolnického programu ČSOB a Poštovní spořitelny – Pomáháme společně. Tato brožura je ke stažení zdarma Brožura_KDaV2014_ceska_tisk

 

 

 

 

 

 


 

NABÍZÍME KNIHY:

 

Klára Vítková Rulíková : Co nevíte o dvojčatech, Portál 2009 – cena 180,- Kč (lze zaslat i na dobírku za 200,- Kč)

Autorka navazuje na svou předešlou publikaci Dvojčata o vývoji a výchově dvojčat (i trojčat) a zabývá se problémy a zajímavostmi, které v první knize nejsou obsaženy. Zaměřuje se na všechno, s čím se na ni obracela dvojčata nebo jejich rodiče v poradnách, ať už se jedná o rady a chyby při výchově dvojčat, o roli otců a prarodičů, nebo například o choulostivě otázky redukce mnohočetných těhotenství, úmrtí, či o různé typy dvojčat, zvládání puberty u dvojčat a vícerčat apod. Cílem autorky je nejen podávat rady a informovat, ale i podnítit k polemice nebo k hlubšímu zamyšlení nad fenoménem dvojčat. Kniha je psána pro rodiče, budoucí rodiče i prarodiče dvojčat a vícerčat.
Klára Vítková Rulíková je absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a matkou čtyř dětí (z toho jedněch dvojčat). V roce 1995 založila Klub dvojčat a vícerčat a je jeho čestnou předsedkyní. Je autorkou úspěšné knihy Dvojčata (Portál, 2002). O problematice rodin s dvojčaty pořádá přednášky a publikuje v různých časopisech a na internetu.

Recenze na knihu Co nevíte o dvojčatech
Rozhovor s autorkou knihy Co nevíte o dvojčatechKlára Rulíková
: Dvojčata, Computerpress 2008 – cena 200,-Kč (zaslání na dobírku 260,-Kč)

 

Čekáte dvojčata, či dokonce trojčata? Nebo už je doma máte a zažíváte občas perné chvíle? Tato kniha vám pomůže a poradí, jak se na příchod dvojčat připravit, jak co nejsnadněji zvládnout péči o ně a jak je zdárně vychovat. V knize naleznete: – Jak je to s jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty – proč a jak vzniknou, jaké jsou rozdíly v jejich výchově. – Možné zdravotní problémy v těhotenství a při porodu v případě dvojčat a trojčat. – Kojení dvojčat a trojčat, nejvhodnější polohy a tipy pro usnadnění kojení, nejčastější potíže a kdy a jak začít děti přikrmovat. – Sourozenecké vztahy dvojčat mezi sebou a vztahy s dalším sourozencem. – Podle jakých kritérií a kde vybírat vhodný kočárek, postýlky a další pomůcky vhodné pro dvojčata a trojčata. – Vývoj a výchova dvojčat od narození až po pubertu. Jak řešit školní docházku, zda umístit děti do jedné školy či do jedné třídy, zda odlišovat, či neodlišovat jednovaječná dvojčata, jak posilovat jejich vlastní identitu. – Příběhy ze života rodin s dvojčaty a vlastní zkušenosti z dětství dnes již dospělých dvojčat. O autorce: Klára Rulíková je matkou čtyř dětí a otázce dvojčat se věnuje již 15 let. Publikuje a odpovídá na dotazy rodičů v časopisech a na internetu, je zakladatelkou a čestnou předsedkyní Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

Recenze na knihu Dvojčata

 


 

Dr. Marc  Weissbluth : Jak naučit dvojčata spát, Computerpress 2010 – cena 199,- Kč (zaslání na dobírku 259,-Kč)

 

V knize se dozvíte, kdy je nejlépe s metodou učení spánku začít, a jednoduchý postup popsaný v pěti krocích. Protože potřeba spánku je u každé věkové skupiny dětí jiná, autor se podrobněji zabývá jednotlivými etapami v životě dětí, počínaje narozením až do čtyř let věku. Kromě toho vás autor seznámí s uklidňujícími rituály a vysvětlí, jak je důležitá komunikace mezi partnery a vytvoření soudržného „týmu“. Poukazuje také na zajímavé souvislosti mezi „spánkovým chováním“ dětí počatých umělým oplodněním a rozdíly mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty. Nechybí ani kapitola o kojení dvojčat a úskalím s tím spojeným.

Autor je doktor pediatrie, který se již více než třicet let věnuje poruchám spánku u dětí. Je otcem čtyř synů a žije v Chicagu.

Recenze na knihu Jak naučit dvojčata spát

 


Nancy L. Segal : Nedělitelná dvěma, Triton 2009 – cena 260,- Kč (zaslání na dobírku 320,-Kč)

 

Tajemství identických dvojčat přitahovalo zájem veřejnosti už od dávných dob. Vypráví se spousta tajuplných příběhů o ještě tajuplnější vazbě jednoho dvojčete s druhým, o jejich telepatickém propojení, o tom, jak dvojčata umírají ve stejný okamžik, byť vzdálená mnoho kilometrů, o tom, jak jedno dvojče havaruje v autě, zatímco druhé si způsobí shodné zranění „náhodným“ pádem ze židle. Jistě, mnohá tajemství zůstávají nevyřešena. Kniha ani nepopírá, že existují dosud neobjasněné skutečnosti, záhadné shody okolností, jež se nedají zaškatulkovat ani do předem stanovené přihrádky genetické spřízněnosti, ani do přihrádky vlivu prostředí (nitroděložního, rodinného apod.) – a více přihrádek (bohužel) v pracovně současné vědy nenajdeme. Autorka (psycholožka a dvojče v jedné osobě) se však především zabývá každodenním životem dvojčat, jež poznala osobně, jejich obyčejnými všedními starostmi a osudy. Její nenucený lidský přístup odhaluje největší tajemství ze všech – a daleko názorněji, než by se někomu mohlo podařit pátráním po telepatii či jiných záhadných schopnostech. Ono největší tajemství spočívá v tom, že prostřednictvím studia jednotlivých osudů dvojčat, trojčat a čtyřčat získáváme možnost nahlédnout do tajemství samotné lidské existence, do tajemství, jež se skrývá v každém z nás.


 

RECENZE NA NABÍZENÉ PUBLIKACE:

Klára Vítková Rulíková : Co nevíte o dvojčatech

Autorka, mj. maminka dvojčat, se dlouhodobě zabývá problematikou rodinné politiky a neziskových organizací. V roce 1995 založila první Klub dvojčat a vícečat u nás, s nímž dosud jako externí dobrovolník spolupracuje. Cílem Klubu je pomoc a podpora rodiny s dětmi z vícečetných porodů. V roce 2002 jí vyšla v nakladatelství Portál kniha Dvojčata. Jejich vývoj a výchova, první svého druhu u nás. Kromě pravidelného psaní článků zaměřených na rodiny s vícerčaty do rodičovských časopisů, píše odborné brožury s dvojčecí tematikou a vede poradny na internetových serverech.

V nové knize Co nevíte o dvojčatech autorka navazuje na svou předešlou publikaci a zabývá se problémy, které v první knize nejsou obsaženy. Na úvod se čtenářky a čtenáři dozví trošku statistiky něco o zvláštních a vzácných typech dvojčat. Dále se publikace zaměřuje především na témata, se kterými se na autorku obraceli rodiče nebo dvojčata v poradnách. Jedná se např. o specifika výchovy dvojčat v jednotlivých vývojových obdobích- např. nespavost u dvojčat, společná postýlka, vysazování na nočních, domácí úkoly, puberta….
Autorka se nevyhýbá se ani dosud opomíjené problematice redukce u mnohočetného těhotenství a tématu úmrtí dítěte. Srozumitelně je podáno převážně medicínské téma transfúzního syndromu u dvojčat.
Samostatná kapitola je věnována rozdílům ve výchově dvojčat od výchovy ostatních „monodětí“. Další kapitola obsahuje 10 tipů Jak z dvojčat vychovat samostatné jedince. V knize dále najdeme popsány specifické otázky a doporučení pro života s dvojčaty, např. role otců/partnerů a prarodičů v rodinách s dvojčaty, finanční situace rodin s dvojčaty a hledání odpovědí na otázky zda jsou rodiny s dvojčaty, resp. dvojčata sama nějak znevýhodněna.

Publikaci uzavírá Deklarace práv a potřeb dvojčat a vícerčat.

Texty jsou dotvářeny autentickými příběhy ze života rodin s dvojčaty, o nichž se sami aktéři byli ochotni podělit.

Knihu považuji za velice přínosnou především s ohledem na srozumitelnost jazyka a praktickou využitelnost. Doporučuji ji všem, kteří dvojčata teprve očekávají nebo již vychovávají, také všem zájemcům z řad odborné veřejnosti – zdravotníkům, psychologům, pedagogům – a také široké veřejnosti, kterou tato problematika zajímá z lidského hlediska. Vždyť dvojčata ve svém okolí má každý

Autor recenze: PhDr.Petra Tenglerová,
psycholožka, psychoterapeutka, maminka 4 dětí, z toho 1x dvojčata

zpět


 

Klára Rulíková : Dvojčata

Je roztomilé stretnúť na prechádzke mamu s dvojičkovským kočíkom. Väčšinou sa pristavíme poobdivujeme a ideme svojou cestou s myšlienkou aké chutné. Ale čo skutočne obnáša život s duplovanou nádielkou v kočíku si mnoho z nás vie asi len ťažko predstaviť.

Takéto starosti, ale i radosti popísala mama dvojčiat Klára Rulíková vo svojej jedinečnej publikácii na našom knižnom trhu „Dvojčata“. Sprístupnila cenné informácie a hlavne skúsenosti z kruhu zainteresovaných v „Klube dvojčat a vícerčat“, ktorý už roky funguje v Čechách.

V úvodných kapitolách sa venuje zrozumiteľnému popisu ako vlastne prebieha počatie, typy a rozdiely dvoj a jednovaječných dvojčiat. Uvádza aj možné a predpokladané príčiny vzniku takéhoto tehotenstva. Realisticky sprístupňuje aj háklivú otázku rizikovosti tehotenstva a pôrodu a veľmi odvážne popisuje možné vyskytujúce sa somatické a iné poškodenia detí.

Tomu ako sa vyrovnávať s postihnutiami venuje osobitnú kapitolu podloženú odbornými psychologickými radami.

Vedeli ste, že kočík s ročnými dvojčatami váži asi 40 kg a niektoré dokonca neprejdú cez dvere na električke? Preto jeho správny výber môže mamičke uľahčiť veľa práce.

Samostatná kapitola ponúka podrobný popis výhod a nevýhod jednotlivých konkrétnych typov na súčasnom trhu aj s cenou, príslušenstvom a hlavne hmotnosťou.

O výhodách dojčenia asi netreba veľa hovoriť, ale čo s dvoma hladošmi naraz? Dvojčatá sa dajú dojčiť súčasne, ušetríte čas, peniaze a vychutnáte spokojnosť oboch detí naraz. V kapitole o dojčení nájdete nákresy polôh tohto špecifického druhu dojčenia.

Ak sa to nedá nezúfajte aj deti s fľašou vás potrebujú pokojnú a vyrovnanú, čo v prípade duplovanej mamy nie je vôbec jednoduché. Prospieva, ak mama trénuje bez výčitiek deľbu práce v okolí a nestresuje sa kôli poriadku, či strave, ale v pokoji vychutná materstvo.

Pri klasickej otázke: „Či deti obliekať rovnako?“ autorka preferuje zlatú strednú cestu medzi podporovaním individuality detí a striktným mýtom neoddeliteľnosi dvojčiat . Pričom si uvedomuje nutnosť vycítenia správneho okamžiku, kedy deti začnú potrebovať byť samým sebou. Prílišná naviazanosť dvojčiat, ktorej sú často rodičia sami na príčine a spočiatku je pre deti veľmi výhodná, im totiž môže neskôr skomplikovať život, hlavne pri schopnosti nadväzovania vzťahov…

Viete, čo je to zrkadlový efekt dvojčiat? Až 20% z jedno, ale aj dvojvaječných dvojčiat je jeden ľavák a druhý pravák s čím súvisí aj spôsob rastu vlasov….

Osobitne sa autorka venuje problematike častých chýb vo výchove a v prístupe okolia, alebo čo nikdy nerobiť, ktoré sú prehľadne usporiadané do jednotlivých kapitol podľa veku detí.

Publikácia popisuje a rieši aj otázky bezpečnosti – ako na prechádzku s behajúcimi dvojčatami v období vzdoru – nočníkové problémy, ale aj súrodenecké vzťahy a mnoho iných.

Vedeli ste, že zápis do školy je najlepšie absolvovať s každým dvojčaťom zvlášť, najlepšie v iný deň? Vyhnete sa prípadnému prirovnávaniu detí a každé z nich si vychutná jeho jedinečnosť. Pozor, ak pedagóg oslovuje obe deti spoločne akoby boli jedno, vyberte si okamžite iného, prečo?…

Mená ako Danka a Janka sa už nenosia, okolie si deti bude pliesť ešte viac, nesťažujme to okoliu ani deťom.

Celá kniha je popretkávaná humornými výplodmi dvojičkovskej fantázie a priznám sa, že na jej čítanie som sa doslova tešila ako na akčný bestseller, pri ktorom som sa veľmi veľa dozvedela a aj nahlas zasmiala.

Autor: Recenzia knihy Ľ. Hrabovcová

zpět


 

Dr. Marc  Weissbluth : Jak naučit dvojčata spát

Snad každá maminka malého dítěte začne pár týdnů po porodu toužit po klidném a nerušeném spánku. A což teprve maminka dvojčat! Knihy, které se zabývají nespavými dětmi, se zpravidla zaměřují na jedno dítě a to mamince dvojčat příliš nepomůže. Rady kamarádek, maminek „mono“ dětí, jak se s podobnou situací vyrovnaly, jsou často nerealizovatelné, a tak se maminky dvojčat dostávají do začarovaného kruhu… V noci děti pláčou, ráno se maminka budí nevyspalá, ztrácí energii, zatímco malí caparti jí přímo srší.

A tu se na pultech knihkupectví objeví spásná kniha: Jak naučit dvojčata spát od dr. Marca Weissblutha!

Dr. Weissbluth je lékař-pediatr, otec čtyř synů a přes třicet let se věnuje výzkumu spánku u dětí. Na základě jeho výzkumů spánku u dvojčat vytvořil určitá pravidla, která, když si rodiče dvojčat osvojí, dočkají se po určité době sladké odměny v podobě spánku obou svých ratolestí po celou noc. Kniha není pouhou příručkou, jak naučit děti spát společně a dostatečně dlouho, ale seznámí nás také s teorií spánku a s měnícími se potřebami spánku v různých věkových obdobích dítěte (od narození do předškolního věku). Váš zájem jistě upoutá i kapitola o tom, jak se se spánkem vyrovnávají jednotlivé „skupiny“ dvojčat a jejich rodičů – jednovaječná a dvojvaječná dvojčata, dvojčata počatá přirozeně a dvojčata, která byla počata za pomoci asistované reprodukce.

Protože knih věnujících se vývoji a výchově dvojčat je na našem trhu stále nedostatek, věřím, že nalezne-li maminka dvojčat tuto knihu pod vánočním stromečkem, patřičně ji ocení (a docení ji  určitě i partner)…

Autor recenze: Mgr. Klára Vítková Rulíková

zpět


 

ROZHOVOR S KLÁROU VÍTKOVOU RULÍKOVOU,

autorkou knižní novinky Co nevíte o dvojčatech

 

Vaše novinka Co nevíte o dvojčatech je už druhou knihou na toto téma. Jak se liší od Vaší první, úspěšné knihy Dvojčata?

Předchozí knížka byla vlastně takovou první vlaštovkou v oblasti populárně-naučné literatury s tématikou dvojčat. Pojednává převážně o specifikách vývoje a výchovy dvojčat a o dvojčatech jako takových, zejména v literatuře, mýtech a bájích, ale i o tom, jak se společenství rodin s dvojčaty v ČR dávalo dohromady. Přeci jen vyšla už v roce 2002 a doba šla rychle kupředu a znalosti v oblasti péče o dvojčata, ale i vědecká poznání tohoto fenoménu pokročila. Na to vše reaguje nová kniha, Co nevíte o dvojčatech, která vychází jednak z témat, se kterými se na mě obracely rodiny s dvojčaty, a která jim v předchozí knize chyběla, jednak z nových poznatků a zkušeností. Obsahuje také čtenářsky oblíbené krátké příběhy jednotlivých rodin s dvojčaty či dvojčat samotných.

V anotaci knihy si čtenáři mohou přečíst, že se zaměřujete na rady při výchově dvojčat a upozornění na chyby, kterých se mohou rodiče dopustit. Pojďme nalákat čtenáře nějakým konkrétním příkladem z praxe.

V knize se například věnuji nespavým dvojčatům, což je častý problém. Velmi se v praxi osvědčila tzv. metoda kontrolovaného pláče, která z rodičů nedělá otroky a z dětí neurotiky. Jedná se o to, že spousta rodičů se snaží své děti uspávat různými „berličkami“ – houpáním v kočárku, nošením na rukou, pouštěním hudby (to je ještě ta lepší varianta) či monotónních zvuků třeba luxu nebo fénu. To vše dětem navozuje špatné spánkové vzorce, které se mohou později projevit jako ADHD (hyperaktivita, porucha pozornosti, apod.). To vše je špatně. Děti si potřebují už v raném věku zafixovat, že po určitém rituálu se usíná. Takže děti položíme do postýlek, promluvíme na ně klidným hlasem a odcházíme. Pokud děti pláčí, nezvedáme je z postýlek, pouze zkontrolujeme, zda jim něco nechybí (hlad, příliš velké teplo, mokrá plínka), opět na ně klidně promluvíme, ujistíme je, že je neopouštíme a odejdeme. Toto vše opakujeme po pěti či deseti minutách. Zní to možná příliš krutě, ale pokud rodiče vydrží, tak to funguje.  Ale abych nezůstala jen u miminek, v knížce se věnuji také třeba psaní úkolů s dvojčaty, budování identity u dvojčat či  vysvětlení odlišnosti v období puberty.

V roce 1995 jste založila Klub dvojčat a vícerčat a jste jeho čestnou předsedkyní.  Co Vás vedlo k jeho založení a jaké aktivity klub vyvíjí?

Klub dvojčat a vícečat vznikl před 15ti lety, v době, kdy u nás nebyly dostupné žádné informace o vývoji a výchově dvojčat, o specifikách vícečetného těhotenství a potřeb rodin s vícerčaty, nebyl dostupný internet. V té době se mi podařilo získat nějaké informace ze zahraničních zdrojů a v porodnici jsem se potkala se stejně obdařenou maminkou (měla doma dvouletého syna a čekala dvojčata). Tyto informace jsem přeložila, oné mamince předala, později jsme se začaly stýkat a zjistily, jak moc nám pomáhá, můžeme-li si promluvit s někým, kdo „rozumí“. A odtud byl jen krůček k založení organizace, která by se věnovala rodinám s dvojčaty. Počátky klubu byly ve společných svépomocných setkáváních maminek s dvojčaty předškolního věku, společných dovolených a besedách s dospělými dvojčaty (protože u nás v té době nebyl nikdo, kdo by se problematikou dvojčat odborně zabýval). Později klub začal vydávat 2x ročně Zpravodaj, který se šířil po celé republice a dal tak podnět ke vzniku regionálních poboček. Za 15 let své činnosti klub rozšířil své pobočky do 45 měst po celé republice, vydal přes desítku odborných brožur s tématikou dvojčat, provozuje Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů, pořádá pravidelné celorepublikové srazy dvojčat, v Praze, Brně a Olomouci se konají přednášky pro budoucí rodiče dvojčat, vede internetové, telefonické i osobní poradenství, téměř ve všech pobočkách se pořádají burzy oblečení a potřeb pro dvojčata a dalších jednorázových aktivit. Nezanedbatelnou aktivitou je i spolupráce s lékaři, studenty (v rámci jejich diplomových prací a praxe) a zvyšování povědomí o specifických potřebách rodin s dvojčaty a vícerčaty.

Sama jste maminkou dvojčat, Vaše aktivity jsou tedy prostoupeny neocenitelnými zkušenostmi přímo ze života. Jaké překážky ve výchově Vašich dětí jste musela zdolávat Vy sama?

Za jednu z největších překážek (která snad již mizí)  jsem považovala neschopnost dostat se téměř nikam se širokým kočárkem – do výtahu, dveří obchodů (a mezi regály), úřadů, MHD. Dalším problémem bylo cestování MHD – neexistovaly plošiny ani jezdící schody, všude člověk musel žádat o pomoc při nástupu do tramvaje, metra, autobusu, a kolikrát ani nebylo koho.
Pociťovala jsem také velmi výrazně to, že dvojčatům jsem se nemohla věnovat tak, jako prvnímu synovi, veškeré činnosti násobené dvěma (nebo třemi). V době, kdy děti začaly běhat, jsem měla problém všechny děti najednou uhlídat na dětském hřišti – jedno lezlo na houpačku, druhé na klouzačku, třetí utíkalo k vodě…
Obtížnější také bylo naučit děti lyžovat, jezdit na kole, bruslit (nemluvě o chození na nočník).
Ale byly i hezké chvíle, kdy si děti společně zabavily, smály se, dalo se s nimi dělat a hrát spousta her a činností, které s jedním dítětem možné nejsou. Je pravda, že jsme museli do určitého věku eliminovat dřevěné a kovové hračky ve snaze zabránit zraněním, ale i plešáci a měkká zvířátka mají něco do sebe J
S odstupem času vidím, že mezi sebou mají velmi silné pouto, byť se v dětství kolikrát bily hlava nehlava J.

Pozorujete v průběhu let posun v přístupu společnosti k problematice dvojčat, ať už v odborné – lékařské, či sociální rovině?

Určitě. Věřím, že v tom svou roli hrají i aktivity klubu, ale samozřejmě posun je i ve stoupajícím počtu narozených dvojčat. Pro lékaře již maminka čekající dvojčata není raritou, dokáží s ní komunikovat, vysvětlí jí, co ji čeká po lékařské stránce, již se nepraktikuje preventivní hospitalizace, lékařská věda postoupila a zachraňují se úspěšně čím dál menší novorozenci, lékaři již většinou respektují specifická pouta mezi dvojčaty. Stále ale vidím mnoho rezerv a nepokrytých míst, zejména v oblasti psychologické pomoci maminkám, kterým se těhotenství s dvojčaty nepodaří (úmrtí jednoho či obou dětí v průběhu těhotenství nebo krátce po porodu). V sociální rovině došlo také k posunu – maminka s dvojčátky již není tolik izolována jako dříve, ať již díky rozšíření internetu (nezvládá-li sama chodit s dětmi ven, může být alespoň virtuálně ve styku s podobně obdařenými maminkami), tak díky „bourání bariér“ – vstup s kočárkem do obchodů, galerií, na úřady je již celkem běžný a v poslední době se díky spolupráci s organizacemi zdravotně postižených rozšiřují i dveře, výtahy , plošiny, nízkopodlažní tramvaje  a autobusy…

V problematice dvojčat jste velmi aktivní, kromě již zmíněného vedení Klubu dvojčat a vícerčat pořádáte přednášky, publikujete. Prozradíte nám Vaše plány pro nejbližší období?

Protože jsem začala pracovat na MPSV a na Klub dvojčat již nemám čas, předala jsem jeho vedení a stala se na poslední valné hromadě Klubu dvojčat a vícečat jeho čestnou předsedkyní. Přesto se nadále hodlám věnovat problematice dvojčat, ať již v internetových poradnách, na přednáškách a vydávaných článcích, tak i ze své nynější pozice bych ráda změnila znevýhodnění rodin s vícerčaty v sociálním systému státu. Příští léto bych se velmi ráda zúčastnila (podaří-li se získat sponzory) Mezinárodní konference ke 30. výročí založení COMBO (Council of Multiple Birth Organizations of the International Society for Twin Studies) v Soulu – ráda bych tam prezentovala činnost ve prospěch rodin s dvojčaty v ČR a načerpala nové informace a vědomosti (třeba k další knize o dvojčatech).

Převzato z www. portal.cz

zpět