Naše cíle a poslání

 

Posláním Klubu dvojčat a vícečat je prosazování zájmů rodin s dětmi z vícečetných porodů a zvyšování informovanosti o jejich specifických potřebách.

 

Hlavní cíle:

–         podpora rodin s dvojčaty a vícerčaty, zvyšování informovanosti o speciálních potřebách rodin s dětmi z vícečetných porodů a rozvoj sítě Klubů dvojčat a vícerčat na území České republiky

–         vytváření všech podmínek a aspektů v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací rodinám s dvojčaty a vícerčaty a jejich prosazování vůči orgánům státní správy

–         předkládání námětů a doporučení ke koncepcím všech zákonů, vyhlášek a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů v České republice

 

 

Oblasti činnosti:

–         konference, semináře a přednášky za účasti předních odborníků,

–         metodické vedení Klubů dvojčat a vícerčat v celé ČR

–         publikace týkající se problematiky rodin s dvojčaty a vícerčaty včetně zahraničních překladů,

–         poradenská činnost jak pro pracovníky s dvojčaty a vícerčaty (zdravotnický personál, učitelé, psychologové), tak pro rodiče dvojčat a vícerčat, i dospívající a dospělá dvojčata.